Uitleg klachtenprocedure

 

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je
ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de
zorgboerderij. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken.

Stap 1:
Bespreek de klacht met de zorgboer, rechtstreeks of met behulp van een klachtenfunctionaris
of een vertrouwenspersoon.
De zorgboerderij heeft een klachtenreglement zorgboerderijen. U heeft deze ontvangen toen
u op de zorgboerderij bent begonnen en deze staat op de website van de zorgboerderij: www.deneeth.nl.
- Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip, met de zorgboer en/of zorgboerin.
- Maak met de zorgboer en/of zorgboerin een afspraak om over de klacht te praten. Neem
  je ouders of vertegenwoordigers mee.
- Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij, zie deelnemersovereenkomst.
- Bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris van de zorgboerderij. Deze helpt je bij
  het oplossen van de klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt.
  Wiena Bakker, 06-53885459, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Wanneer je zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet geldt dat je de klacht kan bespreken
met een vertrouwenspersoon van AKJ. Deze helpt je dan verder.
Zie http://www.akj.nl voor meer informatie Tel. 088 555 1000

Als je er met de zorgboer, al of niet via de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je naar
stap 2
de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg) of
stap 3
(de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg) gaan. Je kunt deze stappen achtereenvolgens nemen
(eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar je kunt stap 2 ook overslaan en direct naar de geschillencommissie stappen.


Stap 2:
Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie:
https://www.iar.nl/klachtencommissie/
Schrijf een brief of E-mail naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg.
Vermeld in de brief:
- Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van
  diegene die je helpt bij het maken van de brief;
- Naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een
  klacht indient;
- Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
- De reden waarom je hier een klacht over hebt;
- Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;
- Stuur je brief naar:
  Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.
  Klachtencommissie Landbouw en Zorg
  Postbus 245, 6700 AE Wageningen
  of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie.
De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij of andere locatie op bezoek komt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren.
Informatie over de klachtafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181
De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.


Stap 3:
Maak je geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg
Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie:
https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/
De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De
Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kun je
bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims. Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg. Vermeld in de brief:
- Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van
  diegene die je helpt bij het maken van de brief;
- De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie je een
  geschil hebt;
- Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil
- Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te
  komen;
- Stuur je brief naar:
  Stichting Geschillen in de landbouw c.a.
  Geschillencommissie Landbouwzorg
  Postbus 245, 6700 AE Wageningen
- Of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk
geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen
het woord kunnen voeren.
Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst
een depot storten van € 50. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer informatie over. Na een
paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.
Wil je meer informatie?
Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de
landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie werkt.

 

Artikel Printen

 

veel te doen Ι veel te zien Ι veel te beleven


 

 info@deneeth.nl
Neethweg 6, Aalten
 Facebook de Saffier  Volg ons op facebook