1. Missie & Visie
Ieder mens is uniek, samen met de deelnemer gaan wij op zoek naar de talenten en mogelijkheden en laten de onmogelijkheden achter ons. De beperking is iets wat deelnemers al hun hele leven lang horen, daarom richten wij ons op de kwaliteiten. Op onze zorgboerderij vinden wij het belangrijk dat de deelnemer op nummer één staat. Eerst alle aandacht voor de deelnemer daarna komen de andere zaken. 
Als een deelnemer zich aanmeld op De Neeth is dit vaak omdat ze in het dagelijks leven vast zijn gelopen op welke manier dan ook. Samen met de deelnemer kijken wij naar de individuele vragen en behoeften.
Wat is er voor nodig om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren.
Belangrijk vinden we dat mensen kunnen doorstromen zodat zij hun eigen passende plek in de maatschappij kunnen (terug) vinden.

Onze missie is om een situatie te creëren waarin iedereen een plek verdient waar je mag zijn wie je bent en waar iedereen zich veilig voelt. We willen de deelnemer positieve ervaringen meegeven in het leven zodat een ieder kan groeien in zijn eigen proces. We spelen in op de mogelijkheden van de deelnemer en bieden ondersteuning in het maken van eigen keuzes. Wij streven op De Neeth naar een veilige en respectvolle omgeving voor deelnemers. Samen werken, samen leren en samen zorgen staat bij ons hoog in het vaandel. Door deze insteek kunnen er hele mooie combinaties gemaakt worden in het werken met elkaar. 
In alle opzichten is De Neeth een veelzijdige plek. Het is altijd gezellig op het erf met alle bedrijvigheid. Op het terrein is naast de melkveehouderij ook een speelboerderij en een pannenkoekboerderij te vinden. Deze veelzijdigheid kenmerkt De Neeth.

2. Speerpunten
Uit de missie en visie komen speerpunten naar voren. Speerpunten geven aan waar onze zorgboerderij voor staat:
Kernwaarden die voor ons belangrijk zijn:
- Respect ,inlevingsvermogen, regie, jezelf zijn
- Ontwikkeling, mogelijkheden, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid
- Thuis , plezier, sfeer, veilig
- Zorgvuldig , deskundig, samenwerking, professioneel, communicatie
- Samen, verbinden, ondersteunen, maatwerk en afstemmen

 

veel te doen Ι veel te zien Ι veel te beleven


 

 info@deneeth.nl
Neethweg 6, Aalten
 Facebook de Saffier  Volg ons op facebook