Ashampoo Snap 2016.09.20 10h50m36s 013 Ashampoo Snap 2016.09.20 10h51m05s 014 Snap 2013.01.22 20h26m35s 013

 

Onze koeien gaan van eind maart tot eind oktober iedere dag, minimaal 6 uur naar buiten. Ondertussen kunnen ze ook nog gemolken worden in de robot.

Duurzaamheid is tegenwoordig een actueel thema. Ook wij proberen hieraan ons steentje bij te dragen.
Onder duurzaam produceren kun je vier aspecten onderscheiden; dierenwelzijn, sluiten van kringlopen, geen gevaar voor de volksgezondheid en winstgevendheid.
Duurzaamheid qua dierwelzijn betekent voor ons koeien in de wei. In de wei beweegt en ligt een koe zich op een natuurlijk manier en ze eet gras waar ze melk van maakt.
Duurzaamheid betekent voor ons ook zuinig zijn op onze koeien. Het opfokken van een vaarskalf kost veel tijd (2 jaar voordat ze melkkoe is) en geld. Binnen twee jaar na afkalven weer afvoeren vinden wij niet duurzaam. Wij streven dan ook naar oude koeien. De afgelopen jaren hadden we al 6 koeien die 110.000 kg melk hadden geproduceerd (>12 jr.) en twee koeien die 11.000kg vet en eiwit hadden geleverd in hun leven.

 

 

 

Wij streven een zo laag mogelijk antibiotica gebruik na. We behandelen koe alleen als het echt niet anders kan. Standaard de koeien op zwangerschapsverlof sturen (droogzetten) met antibiotica doen we niet, alleen als de kwaliteit van de melk in de afgelopen lactatie niet voldoende was. Het achterwege laten van antibiotica die ook in de humane gezonheidszorg van levenbelang kan zijn is noodzakelijk en niet toegestaan en gebeurt dan ook niet.
Met het sluiten van kringlopen proberen we voer en mest zo effectief mogelijk in te zetten en indien mogelijk in en uit de regio.
Minder brokken voeren betekent minder aanvoer van stoffen uit verre streken. Klaver in de wei betekent minder kunstmest op het land omdat klaver een bijdrage levert aan de groei van gras als stikstof leverancier.
Het water op ons bedrijf wordt verwarmd door de melk uit de koe (37graden C). Voordat de melk in de koeltank gaat wordt ze langs het water in buizen geleid. Op deze manier hoeft het water in de boiler minder lang verwarmd te worden tot 90 graden C. Hiermee besparen we op energie.

 

 

 

 

 Ashampoo Snap 2016.09.12 11h53m27s 014

 

 

 

 

veel te doen Ι veel te zien Ι veel te beleven


 

 info@deneeth.nl
Neethweg 6, Aalten
 Facebook de Saffier  Volg ons op facebook